Slide background

BESKÄRNING

Beskärning och trädvård

Vi på SveArb AB är utbildade samt certifierade arborister och kan hjälpa er med rätt beskärning av era träd

För att våra träd skall vara säkra, vackra och kunna leva så länge som möjligt behöver de omvårdnad. Särskilt träd som står i miljöer där de normalt inte brukar växa behöver vår hjälp för att anpassas till de krav som ställs på dem. Därför är det viktigt att man redan i planerings- och planteringsstadiet vet vilka egenskaper de olika trädarterna har, och i vilka miljöer de trivs bäst.

Det finns många typer av beskärningar som ett träd kan vara i behov av. Det kan till exempel föreligga säkerhetsrisker med trädet och då bör en säkerhetsbeskärning utföras. Har trädet blivit för stort för växtplatsen, och måste minskas i storlek, så kan en reducering av kronan vara att förespråka. Många träd står också nära hus och vägar m.m. och kan då vara i behov av beskärning från fasta objekt eller frihöjdsbeskärning.

Det kan också vara så att trädet bara behöver en allmän tillsyn och då är en underhållsbeskärning tillräcklig. Även unga träd behöver vård, då i form av en uppbyggande beskärning, för att få struktur på kronan och därmed i framtiden minska risken för problem med trädet.

Det finns många företag som utför beskärningsarbeten på träd. Långt ifrån alla har rätt kompetens, och en del saknar helt kunskap om hur träden fungerar. För trädens bästa bör all trädbeskärning utföras av utbildade och certifierade arborister.

Våra arborister har genomgått en 2-årig utbildning som ger en kvalificerad yrkesexamen och är certifierade enligt European Arboriculture Council som godkända ETW (European Tree Worker). Vi arbetar utifrån en, för träden, biologiskt försvarbar metod och följer de riktlinjer som gäller för modern trädvård.

Visste du att i de flesta fall mår träden bäst av så små ingrepp som möjligt.

Beskärning av träd
Beskärning av träd