Slide background

BESIKTNING & TRÄDVÅRDSPLAN

Att kontrollera våra träd med jämna mellanrum är ett måste för att kunna förvissa oss om deras säkerhet och välmående. Även tillsynes friska träd kan vara angripna av patogener och utgöra stor fara för omgivningen.

Vi på SveArb AB utför besiktning av träd i två steg. Först en okulär besiktning där trädet och dess omgivning undersöks och mäts. Sedan kan vid behov en djupare undersökning göras som då utförs med hjälp av ett rötundersökningsinstrument av typen resistograph. Detta instrument känner av motståndet i veden och man kan på så sätt se om det finns svagheter i trädet.

Besiktningen kan sedan ligga till grund för en trädvårdsplan som kan vara ett mycket användbart verktyg för större förvaltningar.

Vi upprättar trädvårdsplaner och skötselplaner för bland annat kyrkogårdar och bostadsrättsföreningar. En trädvårdsplan brukar bestå av inventering av befintliga träd samt besiktning av dessa för att fastställa behov av åtgärder för varje träd. Materialet presenteras sedan i en 5-årig åtgärdsplan där träden är numrerade och utmärkta på en karta.

Visste du att vår trädvårdsplan är ett mycket bra verktyg vid budgetering.