Slide background

UTBILDNING

Vi på SveArb AB är med och utbildar i bl.a. motorsågshantering och klättring. Ring för mer info.

Vår personal är även ansvarig för klätterutbildningen på Hvilan Utbildnings arboristlinje.

Ny lag! Från den 1 januari 2013 måste alla som använder motorsåg ha godkänts vid praktiska och teoretiska prov, efter genomgången motorsågsutbildning, motsvarande ”Motorsågskörkortet”.