SveArb AB

Besiktning och konsultation

 • Trädbesiktning av enskilda träd och trädbestånd
 • Konsultation och rådgivning kring era träd
 • Trädvårdsplaner för överblick av kommande behov
Offertförfrågan
 • Dra filer hit eller
  Max filstorlek: 128 MB.
  SveArb AB

  Inspektioner, besiktningar och trädvårdsplaner

  Att kontrollera våra träd med jämna mellanrum är nödvändigt för att kunna förvissa oss om att de är säkra och välmående. Även tillsynes friska träd kan vara angripna av skadegörare och patogener och då utgöra stor fara för omgivningen. Genom att regelbundet kontrollera träden kan säkerhetsriskerna minimeras och träden kan förhoppningsvis också stå kvar längre på växtplatsen.

  Vi på SveArb AB utför besiktning av träd i två steg. Först utförs en okulär besiktning där trädet och dess omgivning undersöks och mäts. Sedan kan vid behov en djupare undersökning göras som då utförs med hjälp av ett rötundersökningsinstrument av typen RESISTOGRAPH®. Detta instrument mäter motståndet i veden och man kan på så sätt se om det finns försvagningar i trädet.

  Med besiktningen som grund kan vi sedan ta fram en åtgärdsplan för det individuella trädet, eller en trädvårdsplan om det handlar om många träd.

  Vi upprättar trädvårdsplaner och skötselplaner för bland annat kyrkogårdar och bostadsrättsföreningar. Dessa kan vara ett mycket användbart verktyg för större trädägare och förvaltningar. En trädvårdsplan brukar bestå av inventering av befintliga träd samt besiktning av dessa för att fastställa behov av åtgärder för varje träd. Materialet brukar sedan presenteras i en 5-årig åtgärdsplan där träden är numrerade och utmärkta på en karta.

  SveArb utför även värdering av träd enligt Alnarpsmodellen.

  Allvarliga sjukdomar på träd

  Antalet svåra skadegörare och sjukdomar ökar i snabb takt i Sverige. Många av de vanligt förekommande patogenerna orsakar i sig oftast inte att träden bryts ner och dör, men försvagar den levande individen så att sekundära skador lätt uppstår. Tillsammans blir följderna ofta fatala. Nedan listar vi några av de vanligt förekommande sjukdomarna på våra svenska träd.

   

  Askskottssjuka

  Askskottssjuka är en svamsjukdom som angriper trädarten ask. Den har spritt sig snabbt i norra Europa sedan början av 1990-talet. Sjukdomen orsakas av sporsäckssvampen Hymneoscyphus fraxineus. Tydliga tecken på askskottsjuka är att askarna får bruna nekroser på bladen och vid bladärr. Knopparna torkar och det bildas döda skott. Lite senare i sjukdomsförloppet påträffas stor mängd döda grenar i trädets krona samt att ett smittat träd skjuter mängder med epikorma, -vattenskott i försök att återskapa förlorad bladmassa.

   

  Almsjuka

  Almsjuka är även det en svampsjukdom, men som uteslutande angriper almar. Sjukdomen orsakas av svampen Ophiostoma novo-ulmi. Sjukdomen är känd i Sverige sedan 1970-talet och härstammar från Holland där den först påträffades. Almsjuka sprids i första hand av almsplintborren, och i andra hand, via rotkontakt från träd till träd. Almsjukesvampen växer i trädets näringsbanor, varvid dessa täpps igen. Detta leder till att almen torkar ut och dör.

   

  Kastanjeblödarsjuka

  Kastanjeblödarsjuka är en relativt ny sjukdom som drabbar hästkastanjer. Den upptäcktes i Holland så sent som år 2002 och nyligen har även Sverige drabbats. Sjukdomen orsakas av bakterien Pseudomonas syringae pv. aesculi. Tecken som tyder på att trädet blivit smittat är brunsvarta fläckar på barken samt längsgående sprickor på grenar och stam. Då barken lossnar inifrån kan man lite förenklat säga att trädet ringbarkar sig själv.

   

  Phytopthora

  Phytophthora är en algsvamp som dödar vävnader i trädens rötter, stam och blad. Det finns många olika arter av Phytophthora som orsakar flera allvarliga sjukdomar på flera olika trädarter. Att se tydliga tecken på angrepp av Phytophthora kan vara svårt. Utglesade trädkronor, angrepp av rötsvampar och blödande stamsår kan vara indikation att träden drabbats.

  Kontaktformulär

  *” anger obligatoriska fält

  Dra filer hit eller
  Max filstorlek: 128 MB.
   4.9/5

   Snabbt och säkert arbete av trädfällning. Rekommenderar att anlita SveArb AB.

   Anki Linders

   Otroligt proffsiga och trevliga. Perfekt utfört arbete vid två tillfällen (trädfällning nära hus och stubbfräsning). Rekommenderas varmt!

   Gunnar Gulstad

   Mycket nöjd med deras service

   Stefan Edstrom

   snabba och med hög precision i varje moment de gör. Rekommenderar varmt deras tjänster till andra

   Mathias Eriksson

   Väl genomfört arbete idag: 6träd fällda med imponerande precision samt beskärning av några träd. Trevligt bemötande från första kontakt till sista gren. Helnöjd och rekommenderar varmt deras tjänster.

   Martin Svensson

   Mycket bra jobbat!! Vi är jättenöjda med jobbet ni utförde hos oss!

   Magnus Engman

   Mycket väl utfört arbete!

   Daniel Landin