SveArb AB

Professionell trädbeskärning i Skåne

 • Trädbeskärning av certifierade  arborister
 • Säkert och kostnadseffektivt
 • Friska och vackra träd
Offertförfrågan
 • Dra filer hit eller
  Max filstorlek: 128 MB.
  SveArb AB

  Trädbeskärning i Skåne

  Behöver du hjälp med trädbeskärning i Skåne så har du kommit rätt. Våra certifierade arborister utför trädbeskärning i Lund och Malmö bland annat. SveArb AB åtar sig uppdrag med trädbeskärning i privata trädgårdar, parker och andra offentliga miljöer i hela Skåne.
  Vi hjälper dagligen våra kunder med trädbeskärning i Lund och Malmö och har lång erfarenhet i branschen.

  Mål och syfte med trädbeskärning

  Trädbeskärning kan utföras på många sätt och med många syften. För att få ett bra resultat oavsett typ av beskärning krävs yrkesskicklighet och kunskap om trädens anatomi och biologi. Våra arborister i Lund och Malmö är experter på träd och utför professionell trädbeskärning i Skåne på ett säkert och kostnadseffektivt sätt.

  Varför anlita en certifierad arborist?

  Felaktig trädbeskärning kan leda till att träden tar skada och i vissa fall att de behöver avverkas i förtid. Genom att anlita certifierade och utbildade arborister i Skåne till beskärningsarbetet kan du vara trygg i att arbetet utförs på bästa möjliga sätt och av kompetent personal.

  Kvalitet och säkerhet

  För att uppnå bästa resultat och för att du som kund ska bli nöjd är det viktigt för oss att föra en dialog. Utifrån den bildar vi oss en uppfattning om syfte och mål och kan då komma med rekommendationer och ett korrekt åtgärdsförslag.
  Långtifrån all trädbeskärning är trädvård. Ofta handlar det om att anpassa träden till växtplatsens omständigheter och människans behov.
  SveArbs arborister följer svensk branschstandard och vi utbildar oss fortlöpande för att kunna erbjuda det bästa inom modern trädvård.

  Vi finns även här: Trädbeskärning i HelsingborgTrädbeskärning i Vellinge

  Några beskärningstermer

  Underhållsbeskärning

  Målet med beskärningen är att hålla trädet vitalt och vackert samt i sådant skick att det i framtiden kräver minimalt underhåll. Det kan innebära att man tar bort korsande grenar eller glesar ur partier som är för täta. Alla träd ser olika ut och beskärningen anpassas alltid efter det aktuella trädet.

  Säkerhetsbeskärning

  Syftar till att höja säkerheten för de som vistas i närheten av trädet. En individuell behovsanalys görs för att komma fram till en acceptabel risknivå. Målet kan oftast uppnås genom partiell avlastningsbeskärning och borttagning av större döda grenar.

  Kronglesning

  En tät trädkrona kan ge skön skugga varma sommardagar. Det går ofta att glesa ur kronan för att släppa igenom mer solljus om man tycker att det blir för mörkt. Olika träd har olika växtsätt och behovet kan därför variera från individ till individ men också mellan de olika trädarterna.

  Kronreduktion och formbeskärning

  Om målet är att få ett träd med mindre kronomfång så är det kronreducering som är aktuellt. Ibland kan det krävas flerstegsbeskärning för att minska kronvolymen till önskad storlek. I vissa situationer kan det vara lämpligt att formbeskära träden.

  Hamling

  En hamling påbörjas när trädet är ungt. Man beskär då tillbaka alla grenar till en och samma punkt, eller till flera knutor vid en knuthamling. Hamling är en mycket gammal skötselmetod som bland annat använts för fodertäckt till boskap.

  Uppbyggnadsbeskärning

  Kanske den viktigaste av alla. Utförs på unga träd för att bygga upp en god kronstruktur. Genom små och korrekta beskärningsinsatser i ett tidigt skede kan behovet av stora beskärningsinsatser längre fram minskas, med både estetiska, säkerhetsmässiga och ekonomiska vinster som följd.

  Naturvård och vård av särskilt skyddsvärda träd

  Trädvård med naturvårdande syfte kan innefatta exempelvis veteraniseringsbeskärning och kronretireringsbeskärning.  Dessa åtgärder kan tillämpas bland annat i områden med stora åldersglapp i trädbestånden. Exempel på naturvårdande åtgärder kan vara att skapa högstammar och att genom beskärning efterlikna naturliga skador i trädets krona.

  Att vårda särskilt skyddsvärda träd, såsom jätteträd med stamdiameter överstigande 1 meter i diameter och träd med större håligheter är också viktigt för att förbättra förutsättningarna för gamla och värdefulla träd att kunna leva så länge som möjligt.

  • Trädbeskärning Andreas Lucaci
  Kontaktformulär

  *” anger obligatoriska fält

  Dra filer hit eller
  Max filstorlek: 128 MB.
   4.9/5

   Snabbt och säkert arbete av trädfällning. Rekommenderar att anlita SveArb AB.

   Anki Linders

   Otroligt proffsiga och trevliga. Perfekt utfört arbete vid två tillfällen (trädfällning nära hus och stubbfräsning). Rekommenderas varmt!

   Gunnar Gulstad

   Mycket nöjd med deras service

   Stefan Edstrom

   snabba och med hög precision i varje moment de gör. Rekommenderar varmt deras tjänster till andra

   Mathias Eriksson

   Väl genomfört arbete idag: 6träd fällda med imponerande precision samt beskärning av några träd. Trevligt bemötande från första kontakt till sista gren. Helnöjd och rekommenderar varmt deras tjänster.

   Martin Svensson

   Mycket bra jobbat!! Vi är jättenöjda med jobbet ni utförde hos oss!

   Magnus Engman

   Mycket väl utfört arbete!

   Daniel Landin