SveArb AB

Professionell trädbeskärning i Vellinge

 • Trädbeskärning av certifierade arborister
 • Säkert och kostnadseffektivt
 • Friska och vackra träd
Offertförfrågan
 • Dra filer hit eller
  Max filstorlek: 128 MB.
  SveArb AB

  Trädbeskärning i Vellinge – Ta hjälp av en arborist

  Behöver du hjälp med trädbeskärning i Vellinge? SveArb’s arborister är experter på trädvård och erbjuder professionell trädbeskärning för både privatpersoner och företag. Vi har lång erfarenhet och utför arbetet på ett säkert och effektivt sätt, med fokus på trädets hälsa och dess välbefinnande. Oavsett om du vill förbättra trädets hälsa och vitalitet, öka ljusinsläpp och skapa rymd, säkerställa trafiksäkerhet eller förebygga skador på byggnader och ledningar kan vi hjälpa dig!

  Ta hjälp av utbildade arborister med erfarenhet

  Våra certifierade arborister har den kunskap och expertis som krävs för att utföra alla typer av beskärning, från kronreducering och urglesningsbeskärning till säkerhetsbeskärning och trädfällning. Vi använder oss av modern utrustning för att säkerställa ett effektivt och säkert arbete.

  Varför riskera dina träd med felaktig beskärning?

  Att beskära träd på fel sätt kan ge allvarliga konsekvenser. I värsta fall kan träden skadas permanent och behöva avverkas i förtid. För att undvika detta är det klokt att anlita certifierade och erfarna arborister. De har den expertis och kunskap som krävs för att beskära dina träd på rätt sätt, med fokus på deras långsiktiga hälsa och välmående.

  Vi lyssnar på dina önskemål och behov

  För att skapa en skräddarsydd lösning för just dina träd. Vi är stolta över vår höga kundnöjdhet och våra kunder vittnar om att vi är ett pålitligt och professionellt företag.

  Några beskärningstermer

  Underhållsbeskärning

  Målet med beskärningen är att hålla trädet vitalt och vackert samt i sådant skick att det i framtiden kräver minimalt underhåll. Det kan innebära att man tar bort korsande grenar eller glesar ur partier som är för täta. Alla träd ser olika ut och beskärningen anpassas alltid efter det aktuella trädet.

  Säkerhetsbeskärning

  Syftar till att höja säkerheten för de som vistas i närheten av trädet. En individuell behovsanalys görs för att komma fram till en acceptabel risknivå. Målet kan oftast uppnås genom partiell avlastningsbeskärning och borttagning av större döda grenar.

  Kronglesning

  En tät trädkrona kan ge skön skugga varma sommardagar. Det går ofta att glesa ur kronan för att släppa igenom mer solljus om man tycker att det blir för mörkt. Olika träd har olika växtsätt och behovet kan därför variera från individ till individ men också mellan de olika trädarterna.

  Kronreduktion och formbeskärning

  Om målet är att få ett träd med mindre kronomfång så är det kronreducering som är aktuellt. Ibland kan det krävas flerstegsbeskärning för att minska kronvolymen till önskad storlek. I vissa situationer kan det vara lämpligt att formbeskära träden.

  Hamling

  En hamling påbörjas när trädet är ungt. Man beskär då tillbaka alla grenar till en och samma punkt, eller till flera knutor vid en knuthamling. Hamling är en mycket gammal skötselmetod som bland annat använts för fodertäckt till boskap.

  Uppbyggnadsbeskärning

  Kanske den viktigaste av alla. Utförs på unga träd för att bygga upp en god kronstruktur. Genom små och korrekta beskärningsinsatser i ett tidigt skede kan behovet av stora beskärningsinsatser längre fram minskas, med både estetiska, säkerhetsmässiga och ekonomiska vinster som följd.

  Naturvård och vård av särskilt skyddsvärda träd

  Trädvård med naturvårdande syfte kan innefatta exempelvis veteraniseringsbeskärning och kronretireringsbeskärning.  Dessa åtgärder kan tillämpas bland annat i områden med stora åldersglapp i trädbestånden. Exempel på naturvårdande åtgärder kan vara att skapa högstammar och att genom beskärning efterlikna naturliga skador i trädets krona.

  Att vårda särskilt skyddsvärda träd, såsom jätteträd med stamdiameter överstigande 1 meter i diameter och träd med större håligheter är också viktigt för att förbättra förutsättningarna för gamla och värdefulla träd att kunna leva så länge som möjligt.

  • Trädbeskärning Andreas Lucaci
  Kontaktformulär

  *” anger obligatoriska fält

  Dra filer hit eller
  Max filstorlek: 128 MB.
   4.9/5

   Snabbt och säkert arbete av trädfällning. Rekommenderar att anlita SveArb AB.

   Anki Linders

   Otroligt proffsiga och trevliga. Perfekt utfört arbete vid två tillfällen (trädfällning nära hus och stubbfräsning). Rekommenderas varmt!

   Gunnar Gulstad

   Mycket nöjd med deras service

   Stefan Edstrom

   snabba och med hög precision i varje moment de gör. Rekommenderar varmt deras tjänster till andra

   Mathias Eriksson

   Väl genomfört arbete idag: 6träd fällda med imponerande precision samt beskärning av några träd. Trevligt bemötande från första kontakt till sista gren. Helnöjd och rekommenderar varmt deras tjänster.

   Martin Svensson

   Mycket bra jobbat!! Vi är jättenöjda med jobbet ni utförde hos oss!

   Magnus Engman

   Mycket väl utfört arbete!

   Daniel Landin